پچ پچ تنهایی در سکوت تلخ بی تو بودن

 

 

 

   تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net      تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net    تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net       تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 

زندگی جاریست حتی با تمام زشتی ها و تمام زیباییهایش ...

با همه ی دلتنگی ها وبهانه های یک مرد غرغرو ...

 زندگی جاریست حتی تا جنون یک شب تاریک وسرد بی توبودن

تا نشنیدن یک شب صدای دلنواز عشق ...

  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com      تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com     تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com     تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com      تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

 

یه شب تابستونی ولی شبیه خزان پاییزی  ... صدای نعره سکوت شبهای زمستون ... به لطلفت بارانهای نم نم بهاری ... چقدر حس زیبایست حس بارونی بودن و چقدر سخت است ودلتنگ که از بارونی بودن دور بود ... تقدیم به تو که عاشق بارونی ...

همیشه اونی که ادعا داره وبا غرور راه می ره وفقط آسمونو می بینه در برابر گناه شاید یه خورده ایستادگیش بیشتر باشه و غرورش اجازه نده به هر کسی ... زودی تسلیم نشه ...شاید روزی روزگار نادونش کنه وبالاخره یه روز جلوی گناه سر تعظیم فرود بیاره (لذت گناه)و همه ی ادعا وغرورت با یه بوسه ی ساده خراب شه واز هم بپاشه و همه نکرده اشو نابود کنه و باعث شه تا آخر عمر خودش رو سرزنش کنه ... ولی دیگه چه فایده آب که رفته ... رفته .. دیگه رفته ....

پس تجربه کن هیچ وقت ادعا داشتن کافی نیست ... حرف زدن مهم نیست ... اگه تونستی تو عمل ثابت کنی برنده ای پس بعضی وقتها خوبه بجای ادعا وغرور قدرت ((نه گفتن)) ساده رو بفهمی و بکار بگیری ...

چقدر خوبه به جای توجیه کردن کارها(گناه ها) و انتقام به فکر این باشیم که می شود این دوروز زندگی را بی ادعا ...بی انتقام ... بی حسرت نداشته هایمان ... فقط به زندگی فکر کنیم ... وبه یاد داشته باشیم خدا همیشه هست ...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

حتی در تاریکترین لحظه های بی نور ... حتی در سکوت مطلق ... سکوت ... سکوت ... سکوت ... آنجا که تپش قلبت دو برابر شاید خیلی بشتر می شود ... آنجا که دلت برای گناه میل دارد ... آنجا که برای انتقام لحظه شماری می کنی و در فکر گناه آلودت موج می زنی ... آنجا که دیگر تردیدی برای انتقام از روزگار ونامرادیهایش را نداری و با گناه به فکر لج بازی با نداشته هایت هستی ... آنجا که تاریک است وسکوت بی صدا ...

گوش کن ... گوش دلت را می گویم ... بشنو یک صدا را آرام و آسوده در فکر کارت نباش ... خوب گوش کن در این ظلمت وتاریکی که حتی تیزبین ترین چشمها وشنوا ترین گوشها هم نمی بینند ونمی شنوند ... خوب گوش کن ... صدای غرش خشم خدا را بشنو ...

حتی در تارک ترین لحظه وسکوت ها صدایش را خوب می شنوی ... شاید با صدای قطره های باران شاید با صدای یک جیرجریک یا صدای شیر آب ظرف شویی ... شاید هر کدام از اینها را اگر بشنوی صدای خداست که می خواهد تو را از گناه دور کند ... چشمهایت را خوب باز کن ... چه می بینی جز حقارت ... وناتوانی ...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

وحالا اگر روزی به ادعا وغرور خود شک کردی و دلت را به گناه دادی و نا خواسته اسیر وبنده سوسه های هوس بازی شیطان شدی واو راه دیگری را برایت نذاشت (البته خیلی راه هست بخوای شیطان راهی برات نزاره  ... حالا نمی خواد در مورد این بحث کنی که طولانی می شه  پس بی خیالش ...بقیه اش رو گوش بده ) و گناه کردی ...و هنوز در وجودت پشیمانی را حس می کنی نور خدا را در دلت ببین ... راهی برای پشیمانی هست (توبه) تو جبران کن ناامید نباش به لطف دوست ...

پس فکر کن تو می توانی پاک دوست داشته باشی ... می توانی بی گناه عاشق باشی ... می توانی زندگی را از سر بگیری ... می توانی حتی به امید یک خاطره خوب با یاد حرف یک دوست ... زندگی کنی ... حتی عشق به یک گلبرگ خشک و کاغذی و عاشقانه دوستش داشتن ... پس خودت بخواه وبلند شو ...تسلیم نشو بی خیال روزگار وکج مداریهایش ... بی خیال... بی خیال ... بی خیال...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com تفسیر زندگی :لحظه های که می بینی ولی باورش سهل وگاهی سخت ولی زندگی همین است تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

زندگی کن . ببین زندگی را از دریچه ی دیگر دیدن ببین ... (با خوندن اینا که می نویسم احساس می کنی کدوم یکی از اینا هستی و اونایی که می شناسمشون می شناسن لطفا به خودشون نگیرن من همینا یهوی می یاد تو ذهنم منظورم شخص خاصی نیست ولی واقعیتهای زندگی ست ) خواستم تا اینجا بنویسم و یجورای بزارمش برا بعد ولی اینی که پیشم نشسته می گه باید بنویسی .... تسلیمم ...

زندگی را شاید بتوانی در لبخند دختر بچه ای کوچک ببینی هنگام که با تمام وجود برای او احساس مادر بودن را دارد ...یا اشکهای پسرکی کوچک که برای رفتن به مدرسه تنها آرزویش یک کفش نو هست ...

شاید بتوانی در لبخند تلخ یک مردنا امیدو غمگین در آیینه برای دل خوشخی پسر کوچکش ببینی...

حرمت دل شکسته ی زنی تنها در غربت وفراق و نبودن یک مرد بی معرفت ...

شاید دعای مادری هنگام نماز برای بینایی کودک نابینایش باشد ...

یا دستهای پینه بسته یک پدر برای رو ننداختن و دست دراز نکردن جلوی نامرد برای تهیه جهیزیه تنها دخترش ... به این فکر کن شاید همین همت زیبایش خود زندگی باشد ...

زندگی شاید از نظر تو جاده ای متروک است پر از خارو تیغ ولی زندگی می تواند مثل بهشت برایت زیبا باشد ...

زندگی را شاید بهتر درک کنی وقتی دستهای خون آلود دخترک زیبایی قصه را بر پیکر عشقش که فکر می کرده بهاو خیانت کرده ببینی وقتی که اشکهایش عشقش را غسل می دهد ...

پس اگر خوابی بیدار شو وووو بیدار ... بیدار ... بیدار ...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com  زندگی تلفیقی ست از اشکها ولبخند های آدمهایی که هر روز بی تفاوت از کنارشان می گذری تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

زندگی دیدن  زشتی بوسه ی بی شرم واجباری یک مردی از یک زن .... تا مجبور شدن زن که برای مخارجش مجبور می شد که ... و به او بگویند فاحشه ... چقدر تلخ است ...

از زیبایی لبخند رضایت یک مادر دلسوز و مهربان وشکر گذاری برای نعمتهای که خدا به او داده با نداشتن دو پا به نماز می ایستد ...

شاید خنده پسرکی که در میان شوری  اشکهایش برای رسیدن به اسباب بازی رویاییش ....

زندگی شاید دیدن زندگی دو تا عاشق از دور باشه ... که عاشقانه با هم زندگی می کنن و بی خیال غم نداشته های مادی دنیا برای آرامش وعشق رویاییشان  از ته دل قهقه می زنند  ...

شاید به زیبایی دلهره اولین دیدار ...

به زیبایی دلهرهی شنیده نشدن  صدایش ... پچ پچ  وحرفهای شبانه یک دختر عاشق بی خیال وفارغ از همه چشمهایی که شاید او را ببینند یا گوشهایی که صدایش را بشنوند عشق بازی با معشقوه اش در یک شب تارک ...

شاید به تلخی نگاه دخترکی عاشق که عشقش را با کسی دیگر می بیند و او می داند که دیر رسیده است ... زندگی شاید زیبایی دعای این دختر برای آنها باشی (گذشت شاید ...)

شاید همه حسرت و حسادت یک نفر که از محبوبیت یکی دیگر ناله می کند و برای مثل او بودن ولی افسوس ... و به سادگی پسرس که  خالصانه بی خبر از نیرنگ او سنگ صبور حرفهای پوچ او می شود ... روزگار همیشه رسوا می کند انسانهای حسود را ...

شاید زندگی را ساده تر بگویم تا زیباییهایش را راحتر ببینی ....

زندگی شاید یک وبلاگ باشد ... نوشته های ساده و غمگین بارانی یک مرد تنها ... که برای خواندنش هر روز به امید یک نوشته بارانی جدید بیاد و شاید هم به تلخی دلتنگی کوچک او که یک روز خبری از باران نیست ... یا نوشته های که بوی باران نمی دهند ...

شاید زندگی خیلی کثیف تر از حسادت به عشق پاک یک زن وشوهر ...

شاید تلخی گریه های مردی در سکوت مطلق شب برای زندگی از دست رفته اش ... به تلخی یک بادام تلخ ... وصدای گریه ی آرام او که مبادا از پشت گوشی موبایل او بشنود و او غمگین شود

شاید خیلی ساده تر به اندازه یک اس ام اس زیبا برای بهترین دوستت ...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com      تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com      تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

شایدهم به تلخی یک اس ام اس که نوشته باشه ... دوست دارم ...ولی دیگه برام مهم نیستی .... مهم نیست هر کاری می خوای بکنی ... به جهنم ...دیگه حالا که حرفام برات مهم نیست و گوش نمی کنی این برای آخرین باره که بهت اس می دم خداحافظ ... ولی شاید به این فکر نکرد که او دردش چقدر بزرگ است وبی درمان ... کاش درک می کرد ومی فهمید برایش روشن می شد که همه راههایی که پیشنهاد داده بیشتر از از ۱۰ بار تکرار کرده و جواب نگرفته ... کاش می فهمید او فقط نیاز داشت که باشد شاید حتی همدردی هم نخواهد شاید او نمی دانست او فقط با صدایش آرام می شود ...

خوب اگه هنوز از خواب شبانه بیدار نشدی ... بیدار شو ... چشمهایت را باز کن بیا داخل حیاط کنار حوض ... زیر نم نم باران دل انگیز کهنه ی دیشب و به آسمان نگاه کن صدایش بزن .... خدایا دلتنگم ...  با آب باران غسل  کن ... هنوز برای نماز صبح وقت هست ...

سجاده نماز و دورکعت نماز خالصانه زیر نم نم باران ... روی سجاده خیس ... گم شدن توی یک حال خوب و محو در زیبایی عشق بازی آسمان ... بوی خاک باران خورده به جای عطر یاس هر صبح مادر ... تق تق قطره های ریز باران توی ناودون ... خیس خیس ... پاکیزه از غسل بارون ...

راهیست برای بازگشت به زندگی و دیدن دنیای تازه ...

برای رهایی از تمام دلتنگیهایت ... از نداشته هایت .... از تمام غرو و ادعاهای تو خالی ... از تمام گناه های کوچک و بزرگ ... از همه چیز که نمی گذارد به زندگی برگردی ... او را صدا بزن می شنود مهربان است حتما تو را می بخشد ... زندگی زیباست باز هم به پاکی آسما نگاه کن دستهای نیاز آلودت را بالا بگیر و از او بخواه .... بخواه بخواه بخواه بخواه بخواه بخواه ... جور دیگر زندگی را ببین  ... 

او گریه های یک مرد تنها را در زیر باران یا اشکهای دلتنگی یک زن دلشکسته را می بیند ...

ببین که خدا لبخند می زند و برای زندگی تازه ی تو سرنوشتی پر از امید و پاکی وتازگی را می نویسد ...

 

به هر حال ممنون که حوصله کردید و خوندید امیدوارم براتون مفید باشه ...  شایدم آخرشو خوندی می خوای یه نظر الکی بدی ها؟ اگه این آخرشو فقط داری می خونی و همشو نخوندی بدون خیلی جاهاش ضد ونقیض داره نخونده نظر بدی می فهمم ولی اجباری برای نظر دادن نیست ... به امید شادی همه ی دلهای غمگین و شکسته ی پر غم دلهای روزگار این روزهای همه ... یا علی

  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com پایان تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

 

پی نوشت مربوط به عکس :

پنجره را باز کن شاید بیرون اتاق زندگی را بهتر ببینی ... شاید یک نفر به امید باز شدن پنجره اتاقت سالها روی بالکون روبه رو چشم به گلدان خشکیده جلوی پنجره تو دارد و به انتظار یک لیوان آب که تو به گلدان می دهی و او شروع به زندگی دوباره می کند ...

پی نوشت مرتبط :

پی نوشت ۱: مربوط به یک شب بد وطاقت فرسا ...

شاید زندگی همون بود  که من و تو الان داشتیمشو وقدرشو نمی دونستیم  داشته هایی که برای شبهای تنهایمان  همیشه وجودش جاری بود ... 

شاید با یک اس ام اس ویا با هزارن ترفند و بهانه برای آمدن به اتاق تنهاییی مجردیت ورسیدن به کسی که عاشقانه هر شب با صدای دل انگیز  ... بوسه شبانه در سیاهی شب وسکوت لبهای من با ...و دادن آرامش وخوابیدن مردی که هر شب با چشم خیس  ...

تو هر شب به خاطر اصرارهای بی حد من برای خواسته های نامعقول که حتی در خیال هم نمی شد توصیف کرد و غیر ممکن ... بود حضور داشتی بی بهانه بی خیال از همه ی چشمهای که شاید ببینند ... آری به گمانم زندگی همین  درددلهای شبانه من و تو به زیر نم نم باران ... همراه با صدای تق تق قطره های او به روی شیشه اتاق هم سموفونی عشق ما ...

شاید زندگی همین لحظه های بود که من ندیدم حالا که می خوای نباشی تازه فهمیدم این همه ی زندگی من بود و باز هم من ندیدم ... خیلی خیلی چیزها را ندیدم بخاطر خودخواهیهایم ... بخاطر غرورم به خاطر ندیدن عشقت که زندگی جاری من بود ...

حالا که امشب توی بارون فقط سکوت طنین انداز بود و صدای مهربان تو را نشنیدم فهمیدم بی حتی نمی شود یک لحظه سپری شود چه برسه به ...

من از  سکوت وسیاهی شب گذشتم ... از نیمه شب وبیداری ... از جیک جیک گنجشکها ... از باران تا طلوع صبح گذشت و رنگین کمان اوج وشکوه زیبایی خلقت ... تا تمام شدن پاکت پر یسگار و زیر سیگاری لبریز از خاکستر و آخرین پکهای سیگار ومن در میان حلقه های دود سیگار گم می شم ... تا تمام شدن رنگ خودکارم ... من تا صبح نبودنت را برایت نوشتن ... گریه کردم ... دوستت دارم و ... رنگش تموم شد تو مداد رنگی هستی ادامه اش بده اگه می خوای ...   

پی نوشت ۲: مرتبط به افتتاح وبلاگ ...

تقدیم به همه ی دوستان عزیزی که  برای اولین بار به خانه ی دلتنگی های من تشریف آوردید وNV       افتتاح این وبلاگ خیلی خوشحالم کردید با حضور دلنشین و رویاییتان...  اینجا تک خطی های که دلتنگی هایم را نشان می دهد یا خیلی کم شادیها یم و اون حرفهای کوتاه دلمو رو که برا ادامه اش چیزی نمی تونم بنویسم رو می نویسم بیشتر مخاطبم می تونه هر کسی باشه ....ولی برای هر کسی باشه وبه اون مربوط بشه حتما خودش می فهمه ... و هر چی اینجا می بینید دقیقا اتفاق افتاده ... پس نمی گم تو فکرش نرو ازش عبرت بگیر و بشه تجربه ی زندگیت  امیدوارم ازش لذت ببرید و نوشته هام واقعا بتونه حتی برا یه لحظه ام شده یک  دنیا احساس را به وجود شما منتقل کند  و بتونم اون تاثیر لازم رو روی خاطر ذهن شما بگذارم ....البته اگه فکر می کنید برای شما دوستای عزیزم مفیده(به بعدی های منفیش مثبت نگاه کنید) ... دلم به عشق روزهای بارانی می تپد ودستانم برای نوشته لحظه های بارانی لحظه شماری می کند تمام نوشته های بارانیم به بزرگی ... شکوه ... زیبایی...   نم نم و دل انگیز یک شب بارانی رویایی ...  تقدیم به روح لطیف ومهربان واحساس پاک شما ....

تقدیم به شما برای اولین حضورتان

 

  برای ورود به گلهای کاغذی اینجا کلیک کنید

صفحه ی نخست ... کلیک کن

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:48  توسط   | 

 

عشق وجزا